Fellesopprop: Nasjonal transportplan må kutte klimagassutslippene

Til: Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti

Nasjonal transportplan må kutte klimagassutslippene

11. juni 2012 vedtok Stortinget et bredt klimaforlik, som slår fast at Norge skal kutte
sine utslipp av klimagasser.

De 52 organisasjonene og 3 fylkesordførerne bak dette oppropet ber regjeringen følge
opp klimaforliket som er vedtatt av Stortinget. Den kommende transportplanen må
føre til reduserte utslipp av klimagasser fra transportsektoren fram mot 2020, og på
lengre sikt.

Organisasjoner som har undertegnet
Natur og Ungdom, Naturvernforbundet, Framtiden i våre hender, Miljøstiftelsen Zero,
Greenpeace, WWF, Miljøagentene, Klimavalg 2013, Norsk klimanettverk, Norsk
Klimastiftelse, Besteforeldrenes Klimaaksjon, Spire, Utviklingsfondet, Changemaker,
Kirkens Nødhjelp, Sabima, Grønn Hverdag, ForUM for utvikling og miljø, Norges
Bonde- og Småbrukarlag, Norges Bondelag, Norges Bondekvinnelag, KFUK-KFUM
Global, KFUK-KFUM Speiderne, Norges Bygg- og Eiendomsforening, Norsk
Bioenergiforening, Utdanningsforbundet, Tekna, YS, Naturviterne, Fagforbundet,
Arbeidsgiverforeningen Spekter, Norsk Lokomotivmannsforbund, Trafikkaksjonen,
NHO Logistikk og Transport, Norges Automobil-Forbund, Norsk Jernbaneforbund,
For Jernbane, Intercityprosjektet Lillehammer – Gudbrandsdalen, Norges Sosiale
Forum, Kollektivkampanjen, Norsk Elbilforening, Grønn Bil, Syklistenes
Landsforening, Unge Høyre, AUF, Rød Ungdom, Grønn Ungdom, Unge Venstre,
Krfu, Sosialistisk Ungdom, Digni og Den norske kirke.

Fylkesordførere som har undertegnet:
Per-Eivind Johannesen, Fylkesordfører i Vestfold
Ole Haabeth, Fylkesordfører i Østfold
Gro Lundby, Fylkesordfører i Oppland

Om organisasjonene

 • Den norske kirke har omlag 79 prosent av Norges befolkning som medlem
 • Norges Automobil-Forbund er en medlemsorganisasjon med mer enn 520 000 medlemmer
 • Fagforbundet er LOs største forbund, på vei mot 340 000 medlemmer
 • YS er et fagforbund med 21 særforbund og 222 000 medlemmer
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter er de store statlige bedriftenes arbeidsgiverorganisasjon, som til sammen har nesten 200 000 ansatte
 • Utdanningsforbundet er et fagforbund med 156 000 medlemmer
 • Norges bondelag er en bondeorganisasjon med 62 000 medlemmer
 • Tekna er et fagforbund med mer enn 61 000 medlemmer
 • NHO Logistikk og Transport er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon og organiserer 350 virksomheter i logistikknæringa
 • Naturvernforbundet er Norges største miljøorganisasjon med over 20 000 medlemmer
 • Framtiden i våre hender er en av landets største miljøorganisasjoner med 20 000 medlemmer
 • Norges Bygdekvinnelag er en organisasjon med 14 000 medlemmer
 • AUF er ungdomspartiet til Arbeiderpartiet og har 13 200 medlemmer
 • WWF er en internasjonal miljøorganisasjon og har om lag 13 000 støttemedlemmer i Norge
 • KFUK-KFUM Speiderne er Norges største kristne barne- og ungdomsorganisasjoner med 12.000 speidere
 • Norges Bonde- og Småbrukarlag er en bondeorganisasjon med 7000 medlemmer
 • Norsk Jernbaneforbund et fagforbund med mer enn 6600 medlemmer
 • Natur og Ungdom er Norges største miljøorganisasjon for ungdom med 6500 medlemmer
 • Miljøagentene er Norges eneste miljøorganisasjon for barn med over 6000 medlemmer
 • Naturviterne er en fagforening med 5900 medlemmer
 • Norsk Elbilforening organiserer mer en halvparten av landets elbilister og har 5000 medlemmer
 • Unge Høyre er ungdomspartiet til Høyre og har 4900 medlemmer
 • Greenpeace er en internasjonal miljøorganisasjon og har om lag 3000 støttemedlemmer i Norge
 • Rød Ungdom er ungdomspartiet til Rødt og har om lag 2000 medlemmer
 • Unge Venstre er ungdomspartiet til Venstre og har i overkant av 1600 medlemmer
 • Norsk Lokomotivmannsforbund er et fagforbund med 1550 medlemmer
 • Krfu er ungdomspartiet til Krf og har i overkant av 1500 medlemmer
 • Sosialistisk Ungdom er ungdomspartiet til SV og har i overkant av 1500 medlemmer
 • Changemaker er ungdomsorganisasjonen til Kirkens Nødhjelp og har 1500 medlemmer
 • Grønn Ungdom er ungdomspartiet til Miljøpartiet de Grønne og har i overkant av 500 medlemmer
 • Spire er ungdomsorganisasjonen til Utviklingsfondet og har 500 medlemmer
 • For Jernbane er en forening med i overkant av 400 medlemmer
 • Norsk Bioenergiforening er en næringspolitisk interesseforening med mer enn 300
 • medlemsvirksomheter
 • Norges Bygg- og Eiendomsforening er en forening for byggherrer, bedrifter og organisasjoner med 122
 • medlemsorganisasjoner
 • Utviklingsfondet er en miljø- og utviklingsorganisasjon
 • Kirkens Nødhjelp er en felleskirkelig diakonal organisasjon for global rettferdighet
 • Miljøstiftelsen Zero jobber med løsningene på klimaproblemet
 • KFUK-KFUM Global er en bistands- og solidaritetsorganisasjon under KFUK-KFUM
 • Sabima er en paraplyorganisasjon for de biologiske foreningene i Norge som jobber med bevaring av biologisk mangfold.
 • Klimavalg 2013 er en kampanje med 41 tilsluttede organisasjoner
 • Kollektivkampanjen er en samarbeidskampanje mellom miljøbevegelsen og fagbevegelsen
 • Digni er en paraplyorganisasjon for det langsiktige utviklingsarbeidet til 19 misjonsorganisasjoner og kirkesamfunn
 • Grønn Bil er et prosjekt som jobber for å øke innfasingen av ladbare biler i Norge
 • Syklistenes Landsforening er en forening med 12 lag i de største byene i Norge
 • Norsk Klimanettverk er et nettverk for alliansebygging og aktivitet for en rask overgang til nullutslipps- og fornybarsamfunnet.
 • Norsk Klimastiftelse er en stiftelse som arbeider for utvikling og bruk av ny teknologi og nye energiformer som kan bidra til å redusere engergiforbruk og utslipp av klimagasser
 • Besteforeldrenes klimaaksjon er et tverrpolitisk nettverk som jobber for en løsning på klimakrisa, for våre barn og barnebarn
 • Grønn Hverdag er en organisasjon som jobber for å heve bevisstheten for å ta miljøvennlige og etiske valg i hverdagen
 • ForUM for utvikling og miljø er en paraplyorganisasjon for miljø- utviklings- og fredsorganisasjoner.
 • Intercityprosjektet Lillehammer – Gudbrandsdalen er et prosjekt som jobber for realiseringen av dobbeltspor på Lillehammer – Gudbrandsdalen
 • Trafikkaksjonen jobber for en tryggere og bedre transportpolitikk
 • Norges Sosiale Forum er en internasjonal bevegelse som jobber for en mer rettferdig verden.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *


− en = 5

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>