It is possible for the Nordic countries to be carbon neutral by 2050

Ordene kommer fra Anne Cathrine Gjerde i Nordisk Energiforskning. Rapporten Nordic Energy Technology Perspectives presenteres i disse dager i Nordens hovedsteder. Før helgen var jeg på presentasjonen i Oslo. Rapporten presenterer et scenario for 2050, det de kaller «Carbon Neutral Scenario» (CNS), det som skal til hvis målsetningene til de nordiske landene skal i mål.

Det er mye å ta tak i. Måten vi bruker energi i bygg på må endres. Karbonfangst og lagring må til i stort monn, og selvsagt, transportsektoren må endres radikalt. Rapporten gir en pekepinn på hvor vi skal, og sammenligner CNS med et scenario der vi går mot 4 grader temperaturøkning (4 degree scenario, 4DS). Det er ikke et scenario der vi ikke gjør noen ting for klimaet, men der vi ikke gjør stort mer enn i dag.

Så hva må til? I 2050 må 75 % av drivstoffet du kjøper i pumpa være biodrivstoff. 55 % av bilene må være elektriske. Ingen solgte fossilvarebiler. Allerede i 2015 må passasjerantallet på buss og tog opp 25-30 %.

Vi må komme i gang, med andre ord. Samtidig gir scenariene rom for større ambisjoner! I 4DS har man skissert at det bare skal være omtrent 5000 elbiler i 2015 i Norge. Vi er jo allerede langt forbi. Vi vet også at mange ladbare hybridbiler er på vei, og at EU-kommisjonens nye forslag til Clean Fuels directive, kan pålegge oss å ordne fyllestasjoner for hydrogen innen 2020. Biler varer gjerne opp mot 20 år, slik at biler solgt i starten av 30-åra, vil gå mot slutten i 2050.

Tesla Model S kommer i år, og kan kjøre over 40 mil. Flere og flere ladbare hybrider kommer de nærmeste årene. Elbilene selger allerede nokså bra, og vi vil fortsatt jobbe for at hydrogenbiler skal kunne kjøpes og brukes i Norge. Er det ikke da lov å håpe at det allerede før 2030 ikke er noen grunn til å velge en ikke-ladbar bensin- eller dieselbil, slik at det i 2050 ikke er noen igjen?

En energirevolusjon er på gang. Elbilen er med!

Dette er et leserinnlegg som stod på trykk i Oppland Arbeiderblad 5. febuar, og i avisa Hadeland 6. februar, som svar på Harald Westbys innlegg.

Harald Westby legger 4. februar i innlegget Eksportør av forurensing fram et verdensbilde, hvor bruk av norsk fornybar vannkraft er umulig. Vi burde ikke kjøre elbil, fordi det vil føre til økt strømproduksjon fra kull i utlandet, mener han. Vel, Norge er en netto eksportør av vannkraft, men vi har et nesten helt fossilt transportsystem. Elbiler fører dermed i verste fall til mindre eksport, i likhet med Westbys varmtvannstank, varmepumpe, eller panelovner, om han har slike. I dag har vi ca. 2,3 millioner biler i Norge. Veitransporten står for omkring 20 % av Norges klimagassutslipp. De 10 000 elbilene vi nå har står for ca. 0,00033 % av strømforbruket vårt. Om alle personbilene var elektriske ville de brukt ca. 9 TWh, eller 6-7 % av strømmen vi bruker årlig nå. Til sammenligning skal Norge skape 13 TWh ny fornybar kraft innen 2020, gjennom de såkalte grønne sertifikatene.

Det er flere grunner til at vi burde erstatte fossile kjøretøy med elektriske. I likhet med NSBs tog, gjør elbiler det mulig å frakte varer og mennesker med fornybar kraft fra vann, sol og vind. Det er nødvendig å fjerne utslippene fra millioner av kjøretøy, og samtidig endre produksjonen av elektrisk energi der den er basert på fossile kilder. Dette er en overgang som er nødvendig, for å redusere utslipp av klimagasser, og for å redusere avhengigheten av ikkefornybare energikilder.

Denne endringen av strømproduksjon er i gang i mange land. I Europa leder Tyskland an, og produserte i 2012 ca. 28 TWh solkraft, nok til å drive ca. 9 millioner elbiler. Kina, Italia, USA, Japan og India følger på, med sol og vindkraft. Allerede er sol lønnsomt mange steder, og innen 2020 er det sannsynlig at solkraft er billigere enn kull. En energirevolusjon er i gang, og vi er ikke én dag for tidlig ute med jobben med å fjerne fossilbilene fra norske veier. Skal vi kjøre dieselbiler fram til Kina, Irland, og Angola er helt fossilfrie? Eller skal vi være med på den nødvendige overgangen til et system for fornybar energi, der også transport inngår? Jeg velger det siste, og gleder meg over at flere og flere er med.

Kilder:

Solkraft i Tyskland

http://www.ise.fraunhofer.de/en/downloads-englisch/pdf-files-englisch/news/electricity-production-from-solar-and-wind-in-germany-in-2012.pdf

Solkraft sammenlignet per land.

http://reneweconomy.com.au/2013/the-top-solar-countries-past-present-and-future-96405

Nå kommer Twizy til Norge

I Norge går elbilsalget bra, og bedre enn alle andre land i Europa. Da er det litt rart at vi ikke har fått kjøre Europas mest solgte elbil i 2012 her til lands. Renault minste elbil, Twizy, ble solgt i ca. 9000 eksemplarer i fjor. Selv om man kanskje ikke nødvendigvis visste hva slags bilsegment Twizy skulle konkurrere i, har den blitt en relativ suksess. Er den kanskje bilverdenens iPad: ikke helt motorsykkel/mobil, og ikke helt bil/laptop. Noe midt i mellom, som folk liker.

Jon Winding-Sørensen kjøpte seg en slik bil, for å bevise at Renault tok feil, når de antok at Norge var for kaldt og guffent for Twizy. Ikke bare fikk han rett, Twizy skal selges fra våren i år, men vi kan vel også kanskje tro at Jons lille kampanje var en pådriver for norsk Twizy-eksponering.

Vi var så heldige å få låne Twizy-en av Jon i fjor høst (video). To seter etter hverandre, i en litt høy, smal, men sporty innpakning. Å kjøre rundt med Twizy, som har dører og en slags vinduer som ekstrautstyr, gir føreren en veldig nær kontakt med omgivelsene. Man kan rett og slett høre folk si «Hva slags bil er det?» når du kjører forbi, og folk spør, og lurer, smiler, og tar bilder.

Vi tror Renault kan få solgt noen av disse bilene, også i Norge. Flere tenker på alternativer til fossilbil, og da kan det hende at Twizy blir svaret for en god del! Hva tror du?

Twizy tiltrekker seg oppmerksomhet

Twizy tiltrekker seg oppmerksomhet. Klikk for flere bilder.

Du finner mer informasjon om Twizy på klimabiler.no.