Konferanse om elektrisk kollektivtransport: Benytt muligheten 21.-22. mai!

Lindholmen Science Park (LSP) inviterer ZERO og LSP til konferanse og en mulighet til å møte folk innen elektriske busser og elektriske ferger.

Klikk her for mer informasjon og påmelding.

Vi ønsker å skape en møteplass mellom aktører i kollektivtransport, produsenter av elektriske framkomstmidler, og politikere, for å bryte ned barrierene for at nullutslippsteknologien tas i bruke!

Konferansen foregår i Gøteborg, 21. og 22. mai fra lunsj til lunsj med parallellsesjoner innen elektriske busser, og elektriske ferger.

Klikk her for mer informasjon og påmelding. Det er gratis!

Konferansen arrangeres som en del av prosjektet E-Mobility NSR.

Velkommen til lunsjseminar 1. april – Hvor går veien videre for elbilene?

Elbilens suksess, spesielt det siste året, har gitt elbilen mange nye tilhengere, men også mange nye kritikere. Marius Holm fra ZERO innleder om hvorfor vi skal satse på elbiler, også i årene som kommer.

Stadig flere finner ut at elbiler kan løse deres transportbehov – uten utslipp. Det finnes over 20 000 elbiler på norske veier i dag, og det blir stadig flere. Samtidig blir det flere elbilmodeller, og også flere ladestandarder, og nye aktører etablerer seg også på markedet for å tilby lading. Transnova er Norges viktigste aktør for å støtte opp under klimatiltak i transportsektoren generelt, og innen ladeinfrastruktur spesielt. Tom Nørbech vil presentere Transnovas strategi for ladeinfrastruktur for årene som kommer.

For å nå Stortingets klimaforlik, med 85 g CO2/km på nybilsalget i 2020, må ca. ¼ av alle nye biler som selges det året ha en ladekontakt. Det betyr at elbiler og ladbare hybridbiler må finne veien til stadig nye kjøpere i nye grupper og på nye steder. Men hvor langt kan vi egentlig kjøre med elbilen, og hva trenger vi egentlig? Robert Granström fra Test Site Sweden kan vise til erfaringer fra Sverige.

11:30 – 12:50     Lunsjseminar, Ingeniørenes Hus, 1.april, Kronprinsens gate 17*

●             Marius Holm, Zero, Hvem drepte elbilen?

●             Tom Nørbech, Transnova, Norsk strategi om ladeinfrastruktur

●             Robert Granström, Test Site Sweden, Hvor langt kommer elbilen, og hvor langt kjører vi egentlig?

Påmelding til benjamin@zero.no

*med forbehold om mulig endring av sted.

Seminaret arrangeres i samarbeid med Lindholmen Science Park, er en del av prosjektet E-mobility NSR som er støttet gjennom Interreg.

lindholmen

NSR EU Interreg