- Vi må begynne med kapital til fornybar energi

Det sa Marius Holm til DN.no nylig. Vi må ikke bare kutte subsidier til fossil energi, vi må putte pengene i fornybare investeringer. Så lenge pengene går til å subsidiere fossil energi er det ren bløff å si at elbiler går på kullkraft. Vi kan og må både fase ut fossile biler og fossil strømproduksjon.

I dag koster det ca. 25000 kroner per installerte kWp med solkraft i Norge. Hvis vi antar at vi brukte de 200 milliardene vi i fjor investerte i oljenæringa på sol i stedet, kan vi tenke oss at prisene ville falle ned mot tysk nivå (13 000). I Sør-Norge får man 800-900 kWh per år per installert kW. Regner med 800 kWh og ca. 15000 kroner per installerte kW, kunne vi med 200 milliarder da fått (200 milliarder / 15 000) * (800 kWh) = 10.1 TWh, eller nok til å drive alle biler i Norge på strøm. Det er mye penger, selvfølgelig, og solkraft er ikke det billigste i Norge. Men hvis hensikten med investeringene er å skape jobber, energi, og redusere klimagassutslippene, så er det kanskje ikke en så dum idé?

Hva så med litt større tall?

I følge Joseph Stiglitz vil den totale finansielle kostnaden for USA av Irak-krigen være 3 billioner dollar. La oss anta at krigen er over olje.

Hva kunne USA gjort med 3 billioner dollar? Til omtrent samme pris som jeg regnet med over kan man installere 1 W solceller til ca 2,5 dollars. For 3 billioner dollar får man installert 1,2 TW solkraft (regn med ca. 6000 km2 areal til dette), eller ca. 2400 TWh per år (det er mer sol i USA, ca. 2000 kWh per kW installert mot 800-900 i Norge)

Hva er det nok til? USAs 200 millioner biler hadde brukt 800 TWh hvis de var elbiler, og av USAs strømproduksjon er 39 % fra kull, tilsvarende 1600 TWh. Tilsammen 2400 TWh.

Man kan sikkert si noe om alternativkostnaden ved å bruke 3 trillioner dollar på solkraft, men at det er bedre enn å krige over olje er jeg ganske sikker på.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *


9 − = null

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>