Djevelen er i detaljene. Elbilgaranti med *

Minstegaranti

I klimaforliket 2012 står det:

”Dagens avgiftsfordeler for kjøp og bruk av rene nullutslippsbiler videreføres ut neste stortingsperiode (2017), så fremt antall rene nullutslippsbiler ikke overstiger 50 000. Andre virkemidler for å fremme nullutslippsbiler, slik som fritak fra bom- og fergeavgift, tilgang til kollektivfelt og gratis parkering, må sees i sammenheng med trafikkutviklingen i de store byene. I beslutninger om disse virkemidlene må lokale myndigheters synspunkter veie tungt.”

Minimumsgaranti – fritaket kan vare lenger

De gode nyhetene først. Forliket freder avgiftene for kjøp og bruk, det vil si engangsavgiften og momsen, frem til minst 2017. Det bør vare lengre også, og det åpner forliket for.

Det står blant annet også i forliket at

”Det må være lønnsomt å velge biler med lave utslipp eller som bruker alternative utslippsfrie eller utslippsnøytrale drivstoff, som hybrider, elbiler og biodrivstoff.”

ZERO har jobbet for at fordelene består til det er 100 000 nullutslippsbiler på veiene.

Kunne gått mye lenger

Partiene har i forliket gjort det mulig å kunne gjøre små endringer med bomavgifter og lignende, men summen av mål og tiltak gjør at det vil være vanskelig å oppnå målene man har satt seg, uten å fortsatt ha et insentivregime som vi har i dag.

Zero vil tro at det er vanskelig for en by som Bergen å tvinge nullutslippsbiler å betale bompenger nullutslippsbiler når byen sårt trenger å kutte lokalutslippene sine. Uansett vil disse ses på sammen med lokale myndigheter, og vi har enda ikke møtt stor motstand lokalt mot elbiltiltak. Motstanden er heller andre steder. Derfor har vi stor tro på at dette insentivene vil holde lengre. I tillegg sier Klimaforliket at avgiftene ytterligere vektlegge klimaegenskaper og lokal forurensning. 

Alt i alt er dette meget gode nyheter for alternative drivstoffer. Vi nærmer oss øyeblikket der bensin og diesel vil være det dyreste alternativet, men vi er ikke helt der enda. Unntatt på finnøy da : http://www.nationen.no/2012/06/07/politikk/klima/klimaforlik/finnoy/elbil/7482983/

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *


fire + 5 =

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>