Klimaforlik 2.0: Elbilgaranti minst frem til 2017

Vi gratulerer Venstre, Arbeiderpartiet, Høyre, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti og Sosialistisk Venstreparti med klimaforlik i dag.

Der står det blant annet: ”Dagens avgiftsfordeler ved kjøp og bruk av nullutslippsbiler videreføres ut neste stortingsperiode (2017), så fremt antallet ikke overstiger 50 000”

Zero er veldig fornøyd med garantien som politikerne gir elbilen ved klimaforliket! Dette gir trygghet for elbillistene minst frem til 2017 før det vil gjøres en vurdering av avgiften. Dette er et gjennombrudd! Husk at dette er minimum. Når 2017 nærmer seg vil politikerne og vi se an situasjonen for el-og hydrogenbiler.

Hydrogenbilene kommer ikke for salg før i 2015. Disse vil trenge betydelig mer tid for å hjelpes inn i markedet.  Likevel er vi sikre på at når den tid kommer vil politikerne se at det er behov for insentiver mot 2020 og videre.

Elbilgarantien er en god konkretisering av klimameldingen som allerede sier at Norge skal fortsatt være ledende til å legge til rette for el- og hydrogenbiler.

ZERO har sagt fordelene bør holdes på frem til det er 100 000 nullutslippsbiler på norske veier. Det vil si 50 000 elbiler og 50 0000 hydrogenbiler.

Når avgifter fases inn må det skje gradvis, og politikerne må bruke avgiftssystemet til at det alltid må lønne seg å velge nullutslipp vis-a-vis bensin- og dieselbiler.

Denne elvarebilen fra Nissan vil nyte godt av avgiftsfordelene når den kommer på markedet neste år i Norge

Vi har i dag i underkant av 7000 elbiler på norske veier. Det er litt over 20 hydrogenbiler av en bilpark på godt over 2 millioner biler. For å se hvilke klimabiler som er til salgs i Norge i dag, så kan du gå inn på klimabiler.no