Klimaforlik 2.0: Elbilgaranti minst frem til 2017

Vi gratulerer Venstre, Arbeiderpartiet, Høyre, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti og Sosialistisk Venstreparti med klimaforlik i dag.

Der står det blant annet: ”Dagens avgiftsfordeler ved kjøp og bruk av nullutslippsbiler videreføres ut neste stortingsperiode (2017), så fremt antallet ikke overstiger 50 000”

Zero er veldig fornøyd med garantien som politikerne gir elbilen ved klimaforliket! Dette gir trygghet for elbillistene minst frem til 2017 før det vil gjøres en vurdering av avgiften. Dette er et gjennombrudd! Husk at dette er minimum. Når 2017 nærmer seg vil politikerne og vi se an situasjonen for el-og hydrogenbiler.

Hydrogenbilene kommer ikke for salg før i 2015. Disse vil trenge betydelig mer tid for å hjelpes inn i markedet.  Likevel er vi sikre på at når den tid kommer vil politikerne se at det er behov for insentiver mot 2020 og videre.

Elbilgarantien er en god konkretisering av klimameldingen som allerede sier at Norge skal fortsatt være ledende til å legge til rette for el- og hydrogenbiler.

ZERO har sagt fordelene bør holdes på frem til det er 100 000 nullutslippsbiler på norske veier. Det vil si 50 000 elbiler og 50 0000 hydrogenbiler.

Når avgifter fases inn må det skje gradvis, og politikerne må bruke avgiftssystemet til at det alltid må lønne seg å velge nullutslipp vis-a-vis bensin- og dieselbiler.

Denne elvarebilen fra Nissan vil nyte godt av avgiftsfordelene når den kommer på markedet neste år i Norge

Vi har i dag i underkant av 7000 elbiler på norske veier. Det er litt over 20 hydrogenbiler av en bilpark på godt over 2 millioner biler. For å se hvilke klimabiler som er til salgs i Norge i dag, så kan du gå inn på klimabiler.no

Look to Sweden!

Biogass er et naturlig og klimasmart valg for bybusser, så hvordan skal vi få flere busser i Norge over på biogass?
Tirsdag var jeg på seminar om biogassbusser rundt Østersjøen. I tre år har partnere fra Østersjø-landene samarbeidet i prosjektet «Baltic Biogass Bus» for å få opp antall biogassbusser og produksjonen av biogass for kjøretøy.

Samspill mellom mange aktører
Ikke overraskende er svenskene kommet lengst. Stockholm presenterte hvordan de gjennom godt samspill mellom
• ambisiøse myndigheter,
• energiselskap,
• aktører som var villige til å investere i biogassanlegg og
• god planlegging fra kollektivutbyggerne
har fått til en bit-for-bit-utbygging og opptrapping av biogassbusser, som har gått på biogass fra første stund.

Fossilgassbusser klimaforurenser mer enn dieselbusser
Her i Norge har vi flere gassbusser i drift, og intensjoner om biogass, men få biogassbusser. Vi trenger sårt å få opp produksjonen av biogass. For fossilgass er ikke løsningen, bare en et nytt fosslit drivstoff.
Fra VIT i Finland kunne vi lære at fossilgass-busser slipper ut mer CO2 enn dieselbusser fordi motorene er så mye mer ineffektive.

Politikerne må satse
Konklusjonen fra prosjektet og seminaret var klar: Det er helt mulig å få til en stor innfasing av biogassbusser, det finnes både teknologi og et enormt uutnyttet biogass-potensial i alle landene som var med.
Det som trengs er godt samarbeid mellom beslutningstagere nasjonalt, på fylkesplan og kommuneplan. Og politikerne må være ambisiøse og tørre å satse. Da kan vi få til et samspill mellom tilbud og etterspørsel og få opp produksjon på biogass.

Look to Sweden!
Her bør Norge se til Sverige og lære av deres arbeid i Stockholm. Heller ikke de er i mål, men de er kommet uendelig mye lengre.