Fossile tanker av Norman

Victor Norman sier i Dagens Næringsliv lørdag 15. desember 2012 at han ikke har dårlig samvittighet for å ha kjøpt bensinbil. Det trenger han heller ikke ha – dårlig samvittighet er et dårlig klimatiltak.

Som professor bør Norman vite å sammenligne epler med epler, og ikke epler med pærer. Har professoren tenkt på hvor bensinen hans kommer fra før den ligger i tanken klar til å brennes i motoren? Utslippene fra en bensinbil oppgir utslippene fra selve bilen, såkalt tank-to-wheel. I sin sammenligning med elbilen tar han elbilens well-to-wheel utslipp. Det vil si at han tar med hele produksjonen og transporten av elektrisiteten. Vi må da gjøre det samme for bensinbilen. Siden Norman feilaktig bruker europeisk kullkraft som opphav til elbilens elektrisitet så må en sammenligne med bensin med opphav av verste sort, slik som oljesand fra Canada. Med det regnetykket ender utslippet med 237g CO2 per kilometer for Normans kjære bensinbil, altså betydelig høyere en elbilens teoretiske utslipp. Men alt dette er bare lek med tall: Hverken utslippstallene fra elbilen eller bilen som professoren kjører stemmer i Bergen. Elbilen kjører på vannkraft med tilnærmet lik null i utslipp og bensinbilen hans etter alle solemerker på drivstoff med opprinnelse fra Nordsjøen. Norman er forøvrig tydeligvis ikke så veldig opptatt av luftkvaliteten i Bergen, men det er et tema han kan ta opp med Bergens astmatikere.

Som samfunn kan vi ikke fortsette å gjøre oss mer avhengige av fossil energi, og derfor er det gledelig at mange går og kjøper seg en elbil i stedet for en fossilbil. Elbilens relative suksess i Norge viser at forbrukere og virkemidler fungerer sammen, uten at det er drevet fram av kvotesystemet.

Solkraft i Tyskland er en lignende historie. Myndigheten har lagt til rette for innfasing av solkraft, og bedrifter og privatpersoner har svart. Tyskland produserte i 2011 18 TWh solkraft, nok til 6 millioner elbiler. De skaper et energisystem med fornybar kraft og utslippsfrie energibærere, som gjør transport uten utslipp mulig, selv om det ikke er lønnsomt i kvotesystemet.

For å bekjempe klimaendringer må vi faktisk gå ned til tilnærmet null utslipp i samfunnet, både i transport og i kraftproduksjon. Elbiler blir favorisert i Norge, fordi det er et godt klimatiltak. Kvotesystemet er ikke og kan ikke være det eneste vi baserer oss på. Det er sant: Klimapolitikken er ikke for amatører, men den er heller ikke for dogmatiske og sneversynte økonomer. Klimapolitikken trenger tiltak som fungerer, og folk som tør å tenke langsiktig, og satse på løsningene. Og ikke på de gamle A4-tankene.

Benjamin Myklebust og Eivind Hodne Steen, transportrådgivere, miljøstiftelsen ZERO

For mer informasjon om elbilen og elektrisitet anbefales det å ta en titt på Grønn bil sin artikkel «Er elbiler egentlig miljøvennlige?«. Elbilforeningen har også gitt et godt svar til Victor Normans innlegg i avisen