Look to Sweden!

Biogass er et naturlig og klimasmart valg for bybusser, så hvordan skal vi få flere busser i Norge over på biogass?
Tirsdag var jeg på seminar om biogassbusser rundt Østersjøen. I tre år har partnere fra Østersjø-landene samarbeidet i prosjektet «Baltic Biogass Bus» for å få opp antall biogassbusser og produksjonen av biogass for kjøretøy.

Samspill mellom mange aktører
Ikke overraskende er svenskene kommet lengst. Stockholm presenterte hvordan de gjennom godt samspill mellom
• ambisiøse myndigheter,
• energiselskap,
• aktører som var villige til å investere i biogassanlegg og
• god planlegging fra kollektivutbyggerne
har fått til en bit-for-bit-utbygging og opptrapping av biogassbusser, som har gått på biogass fra første stund.

Fossilgassbusser klimaforurenser mer enn dieselbusser
Her i Norge har vi flere gassbusser i drift, og intensjoner om biogass, men få biogassbusser. Vi trenger sårt å få opp produksjonen av biogass. For fossilgass er ikke løsningen, bare en et nytt fosslit drivstoff.
Fra VIT i Finland kunne vi lære at fossilgass-busser slipper ut mer CO2 enn dieselbusser fordi motorene er så mye mer ineffektive.

Politikerne må satse
Konklusjonen fra prosjektet og seminaret var klar: Det er helt mulig å få til en stor innfasing av biogassbusser, det finnes både teknologi og et enormt uutnyttet biogass-potensial i alle landene som var med.
Det som trengs er godt samarbeid mellom beslutningstagere nasjonalt, på fylkesplan og kommuneplan. Og politikerne må være ambisiøse og tørre å satse. Da kan vi få til et samspill mellom tilbud og etterspørsel og få opp produksjon på biogass.

Look to Sweden!
Her bør Norge se til Sverige og lære av deres arbeid i Stockholm. Heller ikke de er i mål, men de er kommet uendelig mye lengre.