Har elbilen null utslipp, sier du?

Elbiler bruker strøm, og strøm blir produsert fra fossilt drivstoff mange steder. Hvorfor hevder jeg likevel at elbilen har null utslipp?
1. Du vil med jevne mellomrom høre folk si at elbilen går på kull, mens deres dieselbil slipper ut 130 g CO2 per km. De sammenligner da well-to-wheel med tank-to-wheel, og unnlater å regne med hele produksjonskjeden for det fossile drivstoffet: plattformer i Nordsjøen, eller enda verre, oljesand i Canada, supplyskip, frakt, raffinering, etc. Skal man sammenligne på denne måten må man enten regne med alt, eller si at elbilen har 0 utslipp.
2. Man kan koble fossile kraftverk sitt utslipp til elbilen, og basere utslippene til elbilen på enten gjennomsnittskraft i Norge, EU-mix, marginalproduksjon av kraft, marginalproduksjon av ny kraftutbygging, eller annet. Problemet med dette, blir at utfordringene i kraftindustrien blir lempet over på transportindustrien. Man kan jo ikke telle utslippene to ganger, så dersom man sier at elbilen har utslipp, så sier man indirekte at kraftverket ikke har utslipp. Da blir det elbilen som er problemet, og ikke kullkraftverket i Polen.
Regner man slik får man andre vanskelige regnestykker. Sier du at elbilen har utslipp, så har også varmvannstanken din det. Konsekvensen kan derfor bli, at du kan lande på at det er mer hensiktsmessig å varme opp vannet ditt med fossilt drivstoff, eller at det i alle fall er hipp som happ. Resultatet blir at vi fjerner oss bort fra mulighetene til et nullutslippssamfunn, der energi leveres ved hjelp av klimanøyrale energibærere, som strøm, hydrogen og biodrivstoff/-masse.
3. For det er dit vi skal. Vi må over til klimanøytral energiproduksjon, og da må vi selvsagt også fjerne alle de millioner av utslippspunkter, i transport, industri og bygg som bruker fossilt drivstoff, og slipper ut CO2. Vi må ikke glemme at det er det fossile drivstoffet som er problemet. Elbiler har ikke utslipp. Fossil energiproduksjon har.
4. Vi er i gang, altså. Vind- og solkraft brer om seg i Tyskland, og flere andre steder, også Norge. Marginalproduksjon av ny installert kraft er i dag stort sett fornybart i Europa. Her kan også elbiler og hydrogenbiler spille en rolle i å balansere nettet. Blåser det om natta, kan man f.eks. produsere hydrogen når ingen ellers har behov for kraften, som ellers ville gått til spille.

 

En tanke om “Har elbilen null utslipp, sier du?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *


en × 8 =

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>