Renere, ikke flere biler

I Norge selges flere elbiler enn i noe annet land, sett i forhold til befolkningen. Det har skjedd fordi vi har hatt sterke økonomiske virkemiddel rettet mot elbiler spesielt, og biler med lavere utslipp generelt. Det har vært mulig fordi vi har hatt høye avgifter på fossile biler. I ZERO jobber vi for at elbiler skal erstatte biler med fossilt drivstoff. Det gjør vi fordi vi ikke tror at privatbilen helt vil kunne erstattes av kollektivtrafikk og endret arealbruk i de nærmeste tiårene. Likevel er det viktig at en omlegging til elektriske biler ikke unødig kommer i konflikt med mål om økt andel reiser på kollektiv transport, sykkel og gange.

Gjennomsnittsutslippet per km fra nye biler har gått ned de siste årene, og Norge har satt som mål at gjennomsnittstallet er 85 g CO2/km i 2020, EU har satt målet til 95 g. Finansminister Sigbjørn Johnsen påpeker 20. februar i VG, at de totale utslippene av klimagasser ikke har gått ned i Norge. Heller ikke utslippene fra personbiler, selv om utslippene av CO2 per kilometer er mindre på nye biler. Johnsen mener det er fordi vi blir flere, men økningen i antallet biler i Norge, er større enn befolkningsøkningen, siden 2006. Mangelen på resultater i form av nedgang i utslipp av CO2 fra privatbiler skjer fordi vi har flere biler, kjører lenger. Mer effektive bensin- og dieselbiler er ikke tilstrekkelig for å redusere utslippene fra denne sektoren.

Befolkning

Biler

Biler per pers

2006

4 640 219

2 414 158

0,52

2011

4 920 305

2 779 119

0,56

Økning

6 %

15 %

Kilde:ssb.no

Alt tyder på at vi framover må redusere antallet tradisjonelle personbiler per innbygger, av hensyn til luftkvalitet, støy, klimagassutslipp, og arealbruk på veier og i byene. I tillegg må de bilene som selges være uten utslipp. Analysen fra Vista, som Johnsen viser til, påpeker at utvalget av nullutslippsbiler har vært begrenset de siste årene. Utvalget vil bli bedre, og vi skal fase inn flere elbiler, ladbare hybridbiler, og hydrogenbiler, på bekostning av fossilbiler de neste tiårene.

Siden 2006 har avgiftene per bil gått ned med omtrent 40 000, i følge den samme rapporten. Provenyet, altså inntekten til staten fra bilene, har langt på vei blitt opprettholdt, siden vi har solgt mange flere biler. Det er problematisk. Vi faser inn mer effektive fossilbiler, og også elbiler, og baserer det på et virkemiddel som gjør at vi må selge flere biler. Da forsvinner effekten av fossilbiler med lavere utslipp per km. Det kan også føre til at vi gir avkall på et av de sterkeste virkemidlene vi har, nemlig avgiftene, for å oppnå små forbedringer i utslipp fra hver bil på kort sikt. Hvis avgiftene går ned, vil det være mindre mulighet til å gi avgiftskutt som monner i framtida, for å innfase f.eks. hydrogenbiler. Det må lønne seg å velge nullutslippsbiler i stedet for fossilbiler, både nå og om 10 og 20 år. Det må vi få til, samtidig som at vi gjør andre reiseformer mer attraktivt på bekostning av individuell transport i bil. Da må vi sørge for at vi samtidig bruker måltall som gjør det mulig å styre i riktig retning. Utslipp per bil betyr ikke så mye, hvis de totale utslippene ikke går ned!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *


tre − = 1

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>