En energirevolusjon er på gang. Elbilen er med!

Dette er et leserinnlegg som stod på trykk i Oppland Arbeiderblad 5. febuar, og i avisa Hadeland 6. februar, som svar på Harald Westbys innlegg.

Harald Westby legger 4. februar i innlegget Eksportør av forurensing fram et verdensbilde, hvor bruk av norsk fornybar vannkraft er umulig. Vi burde ikke kjøre elbil, fordi det vil føre til økt strømproduksjon fra kull i utlandet, mener han. Vel, Norge er en netto eksportør av vannkraft, men vi har et nesten helt fossilt transportsystem. Elbiler fører dermed i verste fall til mindre eksport, i likhet med Westbys varmtvannstank, varmepumpe, eller panelovner, om han har slike. I dag har vi ca. 2,3 millioner biler i Norge. Veitransporten står for omkring 20 % av Norges klimagassutslipp. De 10 000 elbilene vi nå har står for ca. 0,00033 % av strømforbruket vårt. Om alle personbilene var elektriske ville de brukt ca. 9 TWh, eller 6-7 % av strømmen vi bruker årlig nå. Til sammenligning skal Norge skape 13 TWh ny fornybar kraft innen 2020, gjennom de såkalte grønne sertifikatene.

Det er flere grunner til at vi burde erstatte fossile kjøretøy med elektriske. I likhet med NSBs tog, gjør elbiler det mulig å frakte varer og mennesker med fornybar kraft fra vann, sol og vind. Det er nødvendig å fjerne utslippene fra millioner av kjøretøy, og samtidig endre produksjonen av elektrisk energi der den er basert på fossile kilder. Dette er en overgang som er nødvendig, for å redusere utslipp av klimagasser, og for å redusere avhengigheten av ikkefornybare energikilder.

Denne endringen av strømproduksjon er i gang i mange land. I Europa leder Tyskland an, og produserte i 2012 ca. 28 TWh solkraft, nok til å drive ca. 9 millioner elbiler. Kina, Italia, USA, Japan og India følger på, med sol og vindkraft. Allerede er sol lønnsomt mange steder, og innen 2020 er det sannsynlig at solkraft er billigere enn kull. En energirevolusjon er i gang, og vi er ikke én dag for tidlig ute med jobben med å fjerne fossilbilene fra norske veier. Skal vi kjøre dieselbiler fram til Kina, Irland, og Angola er helt fossilfrie? Eller skal vi være med på den nødvendige overgangen til et system for fornybar energi, der også transport inngår? Jeg velger det siste, og gleder meg over at flere og flere er med.

Kilder:

Solkraft i Tyskland

http://www.ise.fraunhofer.de/en/downloads-englisch/pdf-files-englisch/news/electricity-production-from-solar-and-wind-in-germany-in-2012.pdf

Solkraft sammenlignet per land.

http://reneweconomy.com.au/2013/the-top-solar-countries-past-present-and-future-96405

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *


6 + to =

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>