Elektrifisering av veitransporten, og sykkel

ZERO er en stiftelse som jobber for å redusere klimagassutslipp, og jobber for å skifte ut teknologi som slipper ut klimagasser. I transportsektoren er en stor del av transportformene basert på fossile drivstoff. Å elektrifisere veitransporten er en viktig bidragsyter for å få ned Norges klimagassutslipp. Det betyr, at i tillegg til tog, t-bane, trikk og trolleybuss, som allerede går på strøm, må også andre transportformer, som privatbil og buss over på klimavennlige drivstoff. Derfor har vi jobbet for å fremme elbiler, hydrogenbusser, og ikke minst opprettelsen av Transnova.

Elektrifisering er altså et viktig arbeidspunkt, som ZERO har prioritert å bruke sine begrensede ressurser på. Da kommer vi av og til i spesielle situasjoner, der vi i samme åndedrag snakker om elsykkel. Det kan virke merkelig, at vi da ikke jobber med sykkel også, all den tid det er mer miljøvennlig å sykle, enn å kjøre elbil. Når vi ikke jobber med sykkel, er det ikke fordi vi mener det ikke er en klimaløsning, og ikke fordi vi mener at en elbil er mer miljøvennlig enn en sykkel, men fordi vi må prioritere, og fordi vi mener at elektrifisering av veitransporten har et større klimareduksjonspotensial enn sykkel. Ja, vi kunne faset ut alle bilene, og latt folk sykle i stedet, men vi tror at folk vil ønske å bruke bil, også i framtida. Og det handler ikke bare om privatbiler. Det kommer altså til å være biler, og også varebiler, busser og lastebiler, også i framtida, og det er viktig at bilparken endrer seg, og endringen må begynne nå, for endringen tar tid.

Sykkel er et fantastisk transportmiddel, som gir trening, har null utslipp, er rimelig, og gir fantastisk arealbruk (selv har jeg en Brompton sammenleggbar sykkel som får plass under kontorpulten). Det bør stimuleres til at folk sykler mer i transportsammenheng, og at kollektivtrafikken blir styrket, og at vi bruker arealet bedre, slik at transportbehovet går ned. Derfor gir vi all honnør til organisasjoner og enkeltpersoner som jobber for disse målene. Likevel, selv om både sykkel, og kollektivandelen i Norge hadde blitt doblet over natta, hadde CO2-utslippene fra transporten vært svært store. Og vi har ikke lyst til å se på at bilene, bussene, fergene, og lastebilene fortsatt går på diesel, selv om vi lykkes med en offensiv sykkelpolitikk.

Når det er sagt, samarbeider vi gjerne om hvordan en overgang til (spesielt) elbiler ikke kommer i konflikt med satsing på sykkel, kollektivtrafikk, og god arealplanlegging i årene som kommer.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *


× fire = 24

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>