Landstrøm til Hurtigruten i Bergen havn kan lønne seg

 

Vår utregning viser at om staten stiller med 50% av kostnadene ved bygging av landstrøm for hurtigruten og 50% rabatt på nettariffen, vil det lønne seg å bytte fra fossilt drivstoff om bord til elektrisitet fra land.  Dette er sett i et 20 års perspektiv.

På seminaret «Landstrøm om bord – nærmere enn vi tror?» som ble avholdt 23. mai i Bergen, lanserte ZERO sin nye rapport om landstrøm i båter. Rapporten er en mulighetsstudie, der blant annet mulighetene for landstrøm for Hurtigruten er studert. Hovedforfatter var Olav Andreas Opdal, men takket være manglende Viderøe fly fra Namsos kom han ikke seg til Bergen i tide. Derfor måtte del-forfatteren – meg – holde presentasjonen av funnene i rapporten.

Flere selskaper og Bergen Havn selv har gjort forstudier for landstrøm-utbygging. Even Husby fra Hordaland Fylkeskommune pekte på utfordringene med utslipp fra havnen i Bergen. Inge Tangerås var opptatt av å få på plass landstrøm, men var avhengig av midler.

Høyspenningtilkobling av skip har nå kommet frem til en standard. Dette arbeidet ble ledet av nordmannen Ragnar Gjørven og han presenterte prosessen. Enn så lenge er det ingen standard på lavspenning.

Konklusjonene fra seminaret var entydige: Det er teknisk uproblematisk å ta i bruk landstrøm, men det koster penger. Og i noen tilfeller er standardisering en utfordring. Hvis det offentlige kommer med midler og det settes krav til landstrøm i flere havner vil dette raskt komme på plass.

Rapporten som ZERO laget ble finansiert av Transnova og ABB. Seminaret ble arrangert i samarbeid med Maritimt Forum Bergen, Clean North Sea Shipping, Hordaland Fylkeskommune og Bergen og Omland Havnevesen.

Olav (imaginært til venstre i bildet) og Eivind Steen viser frem rapporten. Copyright Peter Tubaas, ABB. 2012

Rapporten kan lastes ned her: Landstrøm i Norge

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *


− fire = 2

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>